Paying for College in Somali

20 daqiiqo oo wadashakeysi ku saabsan sida qoyska ay u suubiyeen. Waxaa ku jira muqaalo ku saabsan qodobada.

Daawo talaabooyinka soo socda:

Education benefits

Faaidooyinka waxbarashada

Qeybsta iska bixinta lackata college-ka

Waxbarashada college-ka waa furaha guusha ee gobolka Minnesota. (:52)

dollar

Fahanka kaalmada dhanka dhaqaalaha

Qeybsta iska bixinta lackata college-ka

Mustafa Dualeh ayaa sharaxaya muhiimada in aad ogaato fursadaha ku furan. (2:45)

Weighing net price

Qiimaha Guud

Qeybsta iska bixinta lackata college-ka

Ardaygu waa in uu is barbardhik ku suubiyaa qiimaha guud iyo yabooha ama kaalmada u heli karo. (1:23)

Awo Ahmed

Sidee reerka isaga bixin karaa

Qeybsta iska bixinta lackata college-ka

Ogoow sida Awo Ahmed isaga bixisay waxbarashadeydii college-ka. (:46)

Key steps

Talaabooyin muhiim ah

Qeybsta iska bixinta lackata college-ka

Talaabooyinkan waxey reerka iyo waalidka ka caawin karaan hababka/ama jidadka la isaga bixin karo college-ka. (2:03)